Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Район Кремиковци
Район „Кремиковци” съществува като административно звено в системата на Столична община от 1978 г. Разположен е в североизточната част на столицата, в подножието на Стара планина и заема площ от 256 кв. км, което е около 18 % от територията на област София - град. Включва 10 населени места: кварталите Враждебна, Челопечене, Ботунец, Кремиковци и Сеславци; селата Горни Богров, Долни Богров, Яна и Желява; град Бухово. През неговата територия минават реките Лесновска и Искър.
Населението на района, според данни от преброяването през 2011 г., е 23 641 души. 
Структурата на образователната система на територията на район „Кремиковци” е оптимално организирана. Има седем общински детски градини, две средни общообразователни училища и пет основни училища с два филиала. В кв. Ботунец има филиал на столичния Център за работа с деца.
Културният живот в района се осъществява от читалищата (във всяко населено място), Дом на културата в гр. Бухово и Младежки дом в с. Яна. Самодейни състави, клубове и групи по интереси се занимават с фолклор и традиции, съвременни танцови и певчески изкуства и театър.
Район „Кремиковци” има богато историческо минало. За това говорят и обявените за паметници на културата над 50 обекта с национално и регионално значение.
По живописните склонове на Стара планина, обгърнати в зеленина, са разположени много манастири – средища на духовната култура. Някои от тях са част от Софийската Мала Света гора - Сеславският манастир „Св. Николай Мирликийски”, буховските манастири „Св. Мария Магдалина” и „Св. Архангел Михаил“, и Кремиковският манастир „Св. Георги Победоносец” (построен през XIV в., стенописите на старата църква са обявени за паметници на културата).  
Красивата природа и отдалечеността от забързания градски живот, са предпоставка за превръщане на част от селищата в района в атрактивна дестинация за селски туризъм.
Инвестициите в района през последните 5 години са свързани с озеленяване, комуникации и инфраструктура:
• Изградени са нови детски площадки в кварталите Ботунец, Челопечене, Сеславци, Кремиковци, в селата Долни Богров, Желява и Горни Богров и в гр. Бухово.
• Три новопостроени детски заведения – в кв. Враждебна, кв. Челопечене и с. Долни Богров. 
 В Обединено детско заведение № 140, с. Долни Богров отоплението и топлата вода се осигуряват чрез термопомпи, без въглеродни емисии (медиите я нарекоха „Първата зелена детска градина в 
София”).
• Построен е училищен спортен център, многофункционална спортна зала със 160 седящи места, зала за фитнес, зала за други видове спорт и танци, модерни съблекални и санитарни възли.
• Изградено е и оборудвано футболно игрище в кв. Враждебна.
• Преустроена е общинска сграда в с. Горни Богров за здравен център, изградена е аптека и е направено озеленяване.
• В сградата на ДКЦ XVI, кв. Ботунец, е изграден център за Спешна медицинска помощ.
• В с. Яна е извършено преустройство на сграда в кметството и здравен център с достъпна архитектурна среда.
• В с. Желява е изграден параклис “Св. св. ап. Петър и Павел” 
• В Сеславския манастир “Св. Николай Мирликийски” е почистена стара постройка, изграден е път с дължина 470 м, облагородени са зелените площи.
През периода март-септември 2012 г. в девет училища и детски градини с повишени нива на радон в район „Кремиковци” бяха предприети успешни действия по противорадоново саниране. 
 
столична община
РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ”
гр. София, п.к. 1870, кв. Ботунец
SOFIA MUNICIPALITY
KREMIKOVTSI DISTRICT
1870 Sofia, Botunets Neighbourhood 
тел./tel.: +359 2/ 994 52 82
факс/fax: +359 2/ 994 52 57 
www.kremikovtsi.acstre.com