Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

ДКЦ ХХ
ДКЦ ХХ – СОФИЯ ЕООД
 
ДКЦ ХХ оказва извънболнична 
медицинска помощ по специалностите:
• Акушерство и гинекология
• Хирургия
• Ортопедия и травматология
• УНГ
• Очни болести
• Кардиология
• Ендокринология
• Неврология
• Пулмология и фтизиатрия
• Гастроентерология
• Педиатрия
• Психиатрия
• Дерматовенерология
• Вътрешни болести
• Физиотерапия и рехабилитация
• Клинична лаборатория
• Клинична микробиология
• Рентген
 
София 1618
бул. „ Ген. Стефан Тошев” № 15-17
тел.: 02/ 9557225 – управител
02/ 8553059 – регистратура
e-mail: t.vasileva@20dkc-sofia.org
www.20dkc-sofia.org