Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Диагностично - консултативен център VI
Диагностично - консултативен център VI - София ЕООД
 
«ДКЦ VI София» ЕООД предлага специализирана извънболнична медицинска помощ на съвременно ниво с висококвалифицирани специалисти, модерна апаратура, като разполага със следните кабинети:
 
•Акушерство и гинекология - 
  02/ 921 32 45; 921 32 60; 921 32 59 
•Алергология - 02/ 921 32 74 
•Детска алергология - 02/ 921 32 74 
•Вътрешни болести - 02/ 921 32 90 
•Гастроентерология - 02/ 921 32 58 
•Дерматология и венерология - 
  02/ 921 32 57
•Ендокринология - 02/ 921 32 96 
•Кардиология - 02/ 921 32 47; 921 32 87 
•Неврология - 02/ 921 32 22
•Клинична лаборатория - 
  02/ 921 32 79; 921 32 53 
•Остеодензитометрия - 02/ 921 32 26 
•Оториноларингология - 02/ 921 32 98 
•Офтамология - 02/ 921 32 76; 921 32 24 
•Педиатрия - 02/ 921 32 66; 921 32 49 
•Психиатрия - 02/ 921 32 49
•Пулмология - 02/ 921 32 74 
•Рентген, ехография и мамография - 
  02/ 921 32 06; 921 32 07 
•Урология - 02/ 921 32 73 
•Физиотерапия и рехабилитация - 
  02/ 921 32 55
•Хирургия - 02/ 921 32 75 
•Хематология - 02/ 921 32 90 
•Ортопедия и травматология - 02/ 921 32 73
 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 
12-канален ЕКГ запис
Холтер за ЕКГ и RR
Велоергометър
Гастроскопия
Коремна ехография
Аноскопия
Колоноскопия
Колпоскопия
Мамография
Остеодензитометрия
Плеоптика и ортоптика
Лазертерапия
Компютърна периметрия
Туморни маркери
Хормонални изследвания
Функционално изследване 
на дишането
Доплер
Ехографско изследване на 
щитовидната жлеза
Електрокоагулация
Електротерапия
Иригография
Компютърна тонометрия 
Авторефрактометрия 
 
1309 София, ул. «Коньовица»  №65
управител: 02/822 30 71, факс: 02/822 31 11
регистратура: 02/921 32 00, e-mail: toboia@abv.bg 
Работно време: от 8:00 до 19:30 ч. - от понеделник до петък 
Центърът има договор със Здравната каса