Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Национален дарителски фонд “13 века България”
Традицията на дарителството няма свой собствен летопис, но неизменно върви през вековете с нашата държава. Озарява ни с духовност както кирилските знаци, както българската книжовност. В традицията на дарителството са вплетени много имена: имена на хора и църкви, на манастири и училища, на реликви – имена на надежда и на вяра в доброто бъдеще на Отечеството. Традицията на даряването е проста и насъщна като хляба, като въздуха, като честта – дарителите скромно, всеки ден, утъпкват своята пътечка към бъдещето на България. С делото си те втъкават в народния дух чувството за история и за трайно българско родово присъствие на земята.

Да благодарим на дарителите, на меценатите, на родолюбците, защото знаем, че всяко голямо национално усилие през вековете съдържа в себе си и техния великодушен жест и техния родолюбив пример, и тяхната жажда да бъдат участници в своето времe!

В най-новата ни история българите разбраха, че е добре да се възроди дарителството. На 8 април 1980 година, в рамките на Националния културен комплекс, се взема решение да бъде създадена национална дарителска организация, която да изпълнява държавните функции свързани с дарителството. Така се учредява Държавно-обществената организация, по-късно преименувана в Национален дарителски фонд „13 века България”. За емблема на организацията е поставен лъвът, който символизира силата на Българската държава.

От тогава насам в продължение на 25 години над 75 000 дарители – физически и юридически лица, с благородни дарителски жестове подкрепят културата, опазването на културно-историческото наследство, образованието, здравеопазването… Спокойно можем да кажем, че стойността на получените за 25 години във Фонд “13 века България” дарения надхвърля дълга на България, а топографията на дарителските актове излиза извън територията на страната.

През годините Фондът участва в издигането на важни за българската духовност и за нашето историческо наследство обекти. Със средства на Фонда са построени паметникът на Съединението в Пловдив, музеят “Земята и хората” в София, мемориалът на загиналите български войни за Обединението на България в Разград, възстановени са военните гробища в Добрич и Тутракан, реставрирани са къщите-музеи на големите творци Борис Христов и Панчо Владигеров в София. На много места в България се срещат обекти на материалната култура, върху които стои лъвчето на Фонда – белег, че обектът е изграден или подпомогнат от НДФ “13 века България”.

Фондът спазва традициите, гарантира, че се изпълнява волята на дарителите и в същото време разширява дейността си. Създава своя издателска програма, обявява сесии за материално подпомагане на културата, образованието, здравеопазването, социалните дейности, православните манастири и църкви. Издателската програма на Фонд „13 века България” държи първенство в подпомагането на българската книжнина и на културната периодика. Чрез издателската програма са отпечатани над 150 заглавия. Списанията „Съвременник”, „Факел”, „Литературни Балкани” излизат с финансовата подкрепа на Фонда.
Четвърт век след раждането на Фонд „13 века България”, нашата благодарност е за дарителите – за тези, които са част от историята на българските земи, част от историята на българската държавност.За контакт с нас:
София 1421
кв. Лозенец
пл. Професор Васил Геров 1
тел: +3592 9634976; 9634327; 9630427
факс: +3592 9632848
e-mail:info@fond13veka.org; ndf_13@abv.bg
www.fond13veka.org