Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Център за здравни стратегии и програми


Осъществянане на промоционална, информационна и консултативна дейност в областта на общественото здраве, превенция и контрол на ХИВ/СПИН, туберкулоза и други социално значими инфекциозни заболявания. Разработване на стратегии, анализи, програми и проекти в здравната и социалната област. Организиране на квалификационни събития, конференции и семинари за обучение. Предоставяне на медицински грижи и оказване на социална подкрепа на лица, в уязвимо социално положение.

София, бул. „Александър Стамболийски” 22 А, ет. 3; тел. 02/980-09-71;

www.bg-aidscenter.info