Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

МАКМЕТАЛ ХОЛДИНГ АД

МАКМЕТАЛ ХОЛДИНГ АД е водеща компания в областта на рециклирането и управлението на отпадъци.
Обединява 9 големи компании, чийто бизнес е свързан с рециклирането на различни отпадъци - черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, хартия, стъкло и др.
Осъществява дейността си на двадесет и четири собствени и наети, лицензирани площадки, разположени в цялата страна, което предоставя възможност за добре планирана и организирана дейност.

Добре изградената материална база се допълва от тежкотоварни
автомобили, мобилни багери, влекачи, контейнерни системи,
шредиращи инсталации, пресножица и още високотехнологични
съоръжения.

МАКМЕТАЛ ХОЛДИНГ АД е златен член на Българската Асоциация по
Рециклиране.

Ние инвестираме в съвременните технологии за рециклиране като
гаранция за качеството на живот на бъдещите поколения.

гр. София, 1505

бул. Владимир Вазов 40, ет. 2

тел.: +359 2 49 11 252

факс: +359 2 945 31 90

e-mail: office@makmetal.eu

www.makmetal.eu