Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Счетоводно-одиторска къща Експерт- М ООД
Проверка и заверка на Годишни финансови отчети на предприятия провеждане на всички одитни процедури, при спазване задължителните изисквания на счетоводните нормативни актове и международни одиторски стандарти; изразяване на независимо одиторско мнение относно имущественото и финансовото състояние на предприятието, достоверността и точността при изготвяне на годишните финансови отчети; Комплексни счетоводни услуги фирмено счетоводство, формиране на счетоводна политика, счетоводно приключване, изготвяне на данъчни декларации; финансови прегледи и проверки, оценка на риска; управленски счетоводен анализ, себестойност; консултации по българско счетоводно законодателство; Управление на човешките ресурси Проектиране и внедряване на системи за управление на човешките ресурси; Проектиране и внедряване на системи за управление на заплатите; Проектиране и внедряване на организационно-управленски структури; Анализ и проектиране на длъжностите; Разработане на колективни трудови договори; Анализи и консултации по управление на човешките ресурси, включително управление на заплатите; Консултации по индустриални отношения, включително участие в колективни трудови преговори. Данъчни консултации Бизнес планиране и управление Разработване на бизнес-планове; Стратегическо управление; Анализи и експертизи по управление на различни компании - малки и средни предприятия, големи компании и холдинги; Консултации по внедряване на менажерски информационни системи

Адрес: гр.София 1000
ул. "Христо Белчев" 18, ет.4
e-mail: office@expert-m.com

Телефони: 02/987 26 05
02/981 16 23
02/987 18 33

Факс: 02/981 25 30