Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

ММД Пъблик Рилейшън- България ЕООД
Офисът на Mmd в София е създаден в края на 2001 година, след като няколко от нашите пан-регионални клиенти стъпиха и на българския пазар. Оттогава офисът ни се разраства непрекъснато благодарение на екипа от чуждестранни специалисти по комуникации и местни експерти. Офисът на Mmd в България работи за международни и български компании, като се грижи за комуникациите им както в страната, така и в чужбина. В България Mmd има голям опит в технологичния сектор и голяма част от клиентите ни са именно в този сектор. На тях ние осигуряваме услуги „бизнес към бизнес” и „бизнес към клиенти” от най-висока класа, в основата на които стоят ефективни корпоративни комуникационни стратегии. Друга област, в която Mmd България може да се похвали със сериозен опит, са специфичните корпоративни връзки (Public Affairs) и корпоративните комуникации. Екипът в този ресор се състои от опитни специалисти и външни консултанти, които работят за клиенти от различни сектори – енергетика, финанси, IT, здравеопазване и фармацевтика. Със следващата вълна на разширяване на Европейския Съюз през 2007, все повече местни и мултинационални организации ще се концентрират върху изграждането на специфични корпоративни връзки и комуникационни стратегии. Нашите консултации в тази област включват изграждането на специфични корпоративни връзки, лобиране, управление на корпоративната репутация, изработване на комуникационни програми, установяване на диалог с представители на правителства, публичен сектор, корпоративно позициониране, кризисен мениджмънт и корпоративна социална отговорност. Кризисният ни екип включва международно признати специалисти в областта на кризисния PR, които работят в региона на Централна и Източна Европа повече от 10 години, както и български специалисти, които са много добре запознати с българския пазар. Стратегиите ни за корпоративна социална отговорност максимизират ползите от инициативите както за общностите, така и за компаниите чрез идентифициране на реалните нужди и проблеми на съответната среда и чрез поддържане на непрекъснат диалог със заинтересованите страни. Секторът на здравеопазването и фармацевтиката стана приоритетен сектор за нас през 2003 година, когато българският екип започна да помага на ключови компании на пазара да преодолеят сложни законови и комуникационни проблеми. Lifestyle и потребителската област също е бързоразвиваща се част от компетенцията на агенцията. В българсия офис на Mmd екип от четирима високопрофилирани експерти съдейства на международни клиенти чрез комуникационни стратегии от световна класа да достигнат до потребителския пазар. Портфолиото от клиенти на Mmd в София включва водещи световни компании като AES, IBM, Intel, Lenovo, SAP и Visa International. Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants Ул. Виктор Юго 3, ет. 1 София 1000 Деивид Дауз, Регионален Директор за югоизточна Европа david.dowse@mmdcee.com M: +381 646 155 603 Лиляна Загорчева, управител на офиса в България lilyana.zagorcheva@mmd-bg.com T: + 35 929 434 095 24 - Hour Crisis Contact Деивид Дауз Mobile: +381 646 155 603 Лиляна Загорчева Mobile: (+359) 8887 47097