Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Технотест АД

Дейността на ТЕХНОТЕСТ включва:

 • технически прегледи и изпитвания на пътно-транспортна техника, свързани с екологията и безопасността на движението;
 • тестове за проверка и гарантиране на качеството на услугите и на обслужването на клиентите в: авто-къщи, оторизирани сервизи за гаранционно и извънгаранционно обслужване, генерални представителства на производители на ППС, вносители, дилъри, свободни авто-работилници и др.п.;

   

 • поддръжка и сервизно обслужване на стационарни колонни подемници;
 • конструиране, изработка и монтаж на уникални автомобилни надстройки, повдигателни съоръжения, рекламни пана и др.

   

  Техническите прегледи и изпитвания са регламентирани от нормативната база на Република България за:

 • автотранспортни и прикачни транспортни средства - леки и товарни автомобили, автобуси, ремаркета и полуремаркета, дву- и триколесни моторни превозни средства, велосипеди, пътни превозни средства за опасни товари,
 • електрокари и мотокари;
 • агрегати, възли, елементи, детайли и материали за тези ППС - носещи
  греди за мостове, управляеми мостове, спирачни механизми, амортисьори,
  ябълковидни съединения, крикове, еластични елементи на окачването,
  тегличи и ключалки за туристически ремаркета, фрикционни материали и
  изделия от тях за съединители и спирачни уредби, двигатели с вътрешно
  горене, системи и устройства за намаляване на токсичността и димността на
  отработилите газове, горивна апаратура, въздушни филтри, маслени филтри,
  горивни филтри, водни помпи за ДВГ, акумулаторни батерии;
 • контейнери и елементи и детайли за тях.

Сервизните тестове са услуга, предоставяна на базата на разработен от ТЕХНОТЕСТ вътрешно-фирмен стандарт, допълвана и оформяна в съответствие с потребностите и желанията на клиентите. Тя е на доброволен принцип, при спазване на строга поверителност по отношение на цялата информация, свързана с нея. Сервизните тестове, провеждани от фирма ТЕХНОТЕСТ, са обхванати и тяхното качество е гарантирано от сертифицираната система за управление на качеството по ISO 9001:2000.

ТЕХНОТЕСТ АД София, ул. "Поручик Неделчо Бончев" №10

тел. (+359 2) 973 91 82, 973 92 17, 973 91 98

факс (+359 2) 978 11 86, телекс (+359 2) 22 982

e-mail: office@technotest.bg , technotest@medicom.bg


АСТРА ТРАНС АД Сливен, ул. "Самуиловско шосе" №24

тел. (+359 44) 66 27 38, (+359 88) 78 50 20

факс (+359 44) 66 21 74


ЕТ ТОЦИK Бургас, "Долно езерово" Стопански двор

тел. (+359 56) 89 51 79

факс (+359 56) 81 38 10


МОБИЛ 91 АД Плевен, Индустриална зона

тел. (+359 64) 85 01 08

факс (+359 64) 85 05 23


ТЕКСИМТРАНС АД Варна, Западна промишлена зона

тел. (+359 52) 44 02 95

факс (+359 52) 50 07 94


ФИЛТРАНС АД Пловдив, ул. "Кукленско шосе" №34

тел. (+359 32) 77 23 21, 77 11 44

факс (+359 32) 77 24 05