Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътища(АЕБТРИ)

Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) е самостоятелно юридическо лице - сдружение с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Тя е основана през 1962 год. със седалище в София. АЕБТРИ е определена за гарант на системата ТИР в Република България и издава ТИР карнети за международни автомобилни превози на товари.

 

 

 

 

 

 

1680 София, ул. "Искърски пролом" 6
Тел: (02) 958 14 75, 958 14 76, 958 14 13
Факс: (02) 958 10 91, 958 12 59
E-mail: aebtri@aebtri.com