Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Иком-Интелект ООД

Частен професионален колеж "ИКОМ ИНТЕЛЕКТ" работи съгласно Закона за професионално обучение на Република България и съгласно заповед на МОН - РД 14-126/28.07.2003 г. (и следващи №№ РД 14-121/12.07.2004 г., РД 14-154/21.07.2006 г.) - за придобиване на ІV-та образователно - квалификационна степен.

Адрес: София1000, бул."Княз Дондуков" 14,
тел. 02/981 06 68, 980 42 69,
e-mail: ecom_sf@bgnet.bg
http://www.ecomintellect.com