Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Висше училище по застраховане и финанси ЕАД

 

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е първото в България частно специализирано висше училище в областта на застраховането и финансите.

Училището е открито с решение на Народното събрание от 25.07.2002 г.(обн., ДВ, бр. 75 от 02.08.2002 г.).

Проектът за откриване на училището е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация (Протокол № 31 от 21.09.2000 г.).

Първият прием е обявен за учебната 2002/2003 година - приети са 325 студенти, желаещи да се обучават за образователно-квалификационната степен "бакалавър". Успешно стартират и трите предлагани специалности с редовна и задочна форма на обучение: "Застраховане и осигуряване", "Финанси" и "Счетоводство и контрол".

През следващите години висшето училище се радва на нарастващ интерес от страна на кандидат-студентите. За учебната 2005/2006 година приемът достига оптималния за училището, позволяващ изпълнението на основната цел на ВУЗФ - да предлага елитно обучение в малки учебни групи, с възможност за персонално внимание към всеки студент.

В момента във ВУЗФ се обучават 936 студенти. В края на учебната 2005/2006 година се дипломира първия випуск бакалаври на ВУЗФ.

 

адрес: София 1618, ул. Гусла №1
телефон: 4015 801,4015 803,4015 812

уеб сайт: WWW.VUZF.BG/