Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Превантивно-Информационен Център по Проблемите на Наркоманиите(ПИЦ по ПН)

Превантивно-Информационна дейност и долечебни програми. Консултативно-лечебна дейност с консултанти от ОДПЗС-София: детоксификация, консултиране на пациенти, родители и близки на хора със злоупотреба и/или зависимост към психоактивни вещества, психосоциална подкрепа по време на детоксикация, превенция на рецедив.


Адрес: София 1504, бул. Васил Левски 126, вход откъм ул. Искър

e-mail: sofiamca@online.bg

Телефон: 02/9446497

Тел/Факс: 02/9433980

 defaulte_tb_injection" oncontextmenu="javascript:skype_tb_SwitchDrop(this,'1','sms=0');return skype_tb_stopEvents();" onmousedown="javascript:skype_tb_imgOnOff(this,2,'1',true,16,'');return skype_tb_stopEvents();" onmouseover="javascript:skype_tb_imgOnOff(this,1,'1',true,16,'');" title="Call this phone number in Bulgaria with Skype: +35929433980" onclick="javascript:doRunCMD('call','1',null,0);return skype_tb_stopEvents();" onmouseout="javascript:skype_tb_imgOnOff(this,0,'1',true,16,'');" durex="610" context="02/9433980" iamrtl="0">www.sofiamca.org