Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Народно читалище

Читалището е основано през 1936 година от група ентусиасти с председател Венета Бъклова- учителка. Читалището се е помещавало в училището, а след това в паянтова сграда на "Дървенишко шосе". Читалищното настоятелство събира книги от дарения и организира утра и вечеринки на самодейци. Първият Устав на читалището е утвърден със Заповед № 992/ 29. 04. 1937 г. На 21 май 1937 г . се провежда първото градинско увеселение по случай празника " Свети дух" През 1938 г. читалището става член на върховния читалищен съюз.
Настоятелството, обществеността и общината предприемат мерки и със средства от самообла-гането и доброволен труд от квартала през 1963 г. се построява днешната читалищна сграда и през 1965 г . читалището се пренася в нея.
От 2002 г. читалището носи името на "Николай Хайтов", който 10 години беше негов председател . Читалището осъществява богата и разнообразна културна и образователна дейност. То е духовно средище , притегателен център за чуждоезиково обучение и развитие на способностите в различни области на изкуството.

София - 1113, ул. "Юрий Гагарин" № 7
/ кино "Изток"/

тел. 872 73 76, 872 72 76