Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Младежки информационен център на МО
Създаден по инициатива на младежките неправителствени организации за да разшири достъпа на младежите и всички които се интересуват до специализираната информация касаеща армията и Министерството на отбраната, както и да поддържа обратна връзка и постоянен диалог с обществеността.

  Граждани, представители на младежки неправитeлствени организации, военнослужещи, родители и близки на наборни военнослужещи, и всички които се интересуват могат да посетят Младежкия информационен център всеки делничен ден от 10.00 до 16.00 часа в сградата на Централния военен клуб на бул. "Цар Освободител"№ 7. Тук те могат да получат текстове на закони, и нормативни актове касаещи войската и военната служба, брошури и рекламни материали на българската армия, текуща информация. Служителите на Центъра извършват справки в електронните бази данни на МО и предоставят издания и публикации, свързани с историята и дейността на Българската армия.

  Граждани, младежки неправителствени организации и млади хора, които имат аргументирани предложения и препоръки по отношение работата на МО и ГЩ на БА, военното образование, наборната военна служба, мотивацията и качеството на живот на военнослужещите военно-патриотичното възпитание и други въпроси, касаещи отбраната и сигурността на страната, могат чрез Младежкия информационен център да ги предоставят за разглеждане от ръководството на МО и компетентните органи.Центърът организира публични обсъждания на актуални проблеми, включително и по Интернет. В тях участват експерти от МО и ГЩ на БА, младежки неправителствени организации, представители на заинтересованите страни, които обменят мнения и дават своите становища.

 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и информация"
1000 София, бул. "Цар Освободител" № 7
тел. 988-17-46 /в. 243/ , 988-17-47 /в. 218/
infocenter@eamci.bg