Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Електроразпределение столично АД

"Електроразпределение - Столично" е акционерно дружество с акции, разпределени както следва: 67%, притежавани от CEZ a.s., Република Чехия и 33%, притежавани от Министерство на икономиката и енергетиката, Република България.  Седалището на дружеството е гр. София, ул. "Цар Симеон" № 330. Столичното Електроразпределение има над стогодишна история и традиции в областта на електроснабдяването и разпределението на електрическа енергия.

Дружеството притежава две лицензии, издадени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ за срок от 30 години:

  • Лицензия за разпределение на електрическа енергия на територията на София – град.
  • Лицензия за обществена доставка и снабдяване на София – град.

 Адрес: София 1309, ул. Цар Симеон 330, www.electro-sof.com

Телефон: 02/8053333

Факс: 02/9862805