Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Телеконтрол-99 ЕООД

Създадена през август 1999 г. Предмет на дейност - упражняване на строителен надзор в строителството на жилищни сгради, строежи с обществено предназначение, строежи с производствено предназначение, в това число и на телекомуникационни мрежи и съоръжения, смяна предзначението и др.
Фирмата работи с широк кръг високо квалифицирани специалисти - архитекти и инженери, повечето със стаж на 15 години, отлично познаващи и използващи нормативните бази, както в проектирането и строителството, така и при осъществяването на строителния надзор, което гарантира добро качество на извършените услуги.
При осъществяване на консултантската дейност специалистите оказват съдействие на Възложителите за оформяне за съгласуване на необходимата документация с експлотационни и контролни органи.
Фирма ТЕЛЕКОНТРОЛ 99 членува в Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти.

Фирмата е регистрирана по ISO 9001:2000

Адрес: София 1000, ул. Искър 14, www.telekontrol.com , telekontrol@nove.bg

Телефони: 029801614; 029800822

Факс: 029801614