Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Хемус- М АД
Хемус-М АД - гр. Мездра е завод, основан през 1949 год. с предмет на дейност:
• добив и обработка на скално облицовъчни материали и изделия от врачански варовик - блокове, облицовъчни плочи и разнокаменни изделия.

В началото на 2000 год. фирмата е приватизирана, днес тя притежава собствени кариери:

•  Мездра
Врачански варовик от видовете
ЦАРЕВЕЦ ( на бяла основа )
ИСКЪР( на бежово - кремава основа )

и завод за обработка на варовик и мрамор в Мездра ;

Продуктовата гама е много богата. Стандартното производство включва:

•добив на блокове с различни размери;

•облицовъчни плочи за под и стени в стандартни размери:
|40x40| -|60x30| - |60 х 40| - |60 х 60| и др. с дебелина 2 и 3 см;

•  облицовъчни плочи с размери |30,5 х 30,5| - |40,6 х 40,6| - |61 x 61| с дебелина 1 см , бичени плочи до 2 м2 с дебелина 2 и 3 см;

•  стъпала със свободна дължина, ширина до 33 см и дебелина 3 см.

изработват се и други разно каменни изделия като:
• колони, комплект колони с база и капител, балустради ( комплект горен и долен парапет и 4 бр. балустри ), фонтани, камини, различни модели каменни маси, рамки за врати и прозорци ( фасадъчни ), както и всякакви изделия по чертеж и размери на клиента.

•  Предлагат се и облицовъчни плочи от камък тип "Глиц" и "Бучарда", както и плочи тип "Антик" (TUBOLD).

"Хемус-М" АД притежава търговска марка за облицовъчни плочи "Враца", регистрирана през 1993 год. и има издадено свидетелство от патентното ведомство.

Продуктите на фирмата са добре познати и търсени не само в България и Европа, а и в Америка заради физико - механичните си характеристики, доброто качество на обработка и широкият спектър на продукти и области, в които могат да се използват.

София:
Бул. " Дондуков " № 62В,
Тел:(+3592)943 74 74, (+3592)943 74 47
Факс:(+3592)944 33 96
Мездра - ЗАВОД:
ул. "Хр. Ботев" 1
Тел:(+359910) 91999 (6 линии)
Факс:(+359910) 91990