Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

ВОДОКАНАЛПРОЕКТ-МЕТАЛПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

- водоснабдителни и канализационни мрежи, довеждащи колектори, помпени станции;
- проучване, проектиране, изграждане, надзор на строителството и технологично обслужване на съоръжения за пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места и промишлени предприятия и пречиствателни станции за питейно водоснабдяване на населени места;
- проучване и проектиране на язовири, тунели, укрепване на свлачища и строителство, корекции на реки, речни водохващания;
- хидро-геоложки и инженерно-геоложки проучвания, изграждане на сондажни кладенци;
- физични, химични, физикохимични, биологични, радиологични анализи и анализ на строителни почви,
- проучване и проектиране на сгради и съоръжения от стоманени конструкции.

София 1606, ул. Камен Андреев № 24, Зона Б-5
Тел.: + 359 2 952 00 92; факс: + 359 2 951 68 79
e-mail: vodokanal@speedbg.net