Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Девня Цимент

“Италчементи груп” в България - първокласен инвеститор, чиято дейност е изцяло насочена към развитието на България и прилагането на европейските стандарти
Представяне на „Италчементи Груп”:
„Италчементи Груп”, чийто производствен капацитет е приблизително 70 милиона тона цимент годишно, е петият по големина производител на цимент в света, вторият в Европа и първият в Средиземноморието. В края на осемдесетте години, основаната през 1864 г. „Италчементи” започва стратегия на интернационализация, в рамките на която закупува „Девня Цимент” през 1998 г. и „Вулкан” през 1999 г.
Днес „Италчементи Груп” има предприятия в 19 страни и повече от 21 800 служители. Консолидираният й оборот през 2005 г. достигна 5 милиона евро, а брутната й оперативна печалба 1.137 милиона евро. Днес „Италчементи Груп” управлява 76 циментови завода, 149 кариери за инертни материали и 570 завода за бетон.
„Италчементи Груп” в България:
„Италчементи Груп”, която днес е утвърден лидер на българския циментов пазар, започва инвестиционната си програма в България през 1998 г., когато купува „Девня Цимент”, компания с производствена база и годишен капацитет от около 2 милиона тона, която се намира близо до Варна, най-голямото пристанище в страната.
След това, в началото на 1999 г., групировката направи втора инвестиция, като закупи завод „Вулкан”, който се намира близо до Димитровград в Югоизточна България. Заводът е с производствен капацитет 500 000 тона на година.
„Италчементи Груп” вече има 2,5 милиона тона годишен производствен капацитет в страната, над 550 служители и осигурява още около 1 500 работни места, които са свързани с производството й. Тя държи около 40% от вътрешния пазар и изнася около 1 милион тона на година клинкер и цимент в страните от Европейския съюз и Северна Америка (цимент с високи показатели). „Италчементи Груп” осъществява над 90% от циментовия износ на страната и е един от най-важните участници в транспорта на стоки на Пристанище Варна.
Оборотът на „Италчементи Груп” в България през 2005 г. бе 99.2 милиона евро, което е с 18.9% повече спрямо предходната година, като брутната оперативна печалба е 34.5 милиона евро (+24.1% в сравнение с предходната година).
Инвестиционна програма:
За да укрепи и разшири присъствието си в България, „Италчементи Груп” е направила инвестиции за около 160 милиона долара (едни от най-големите външни инвестиции в циментовия сектор), от които 68 милиона бяха използвани за развитие на индустриалната дейност, а останалите за подобряване на стандартите за качество, модернизиране на заводите, намаляване въздействието върху околната среда и разширяване на дистрибуторската мрежа. Основните осъществени проекти са инсталиране и обновяване на въглищни мелници, закупуване на дистрибуторски терминали в Дамяница и Русе и закупуване на завод за смилане (700 000 тона годишен капацитет) близо до Истанбул, Турция. До 2006 г. групировката предвижда да направи инвестиции за около още 20 милиона долара, за да изпълни ангажиментите си, поети при приватизацията на „Вулкан” и „Девня Цимент”.www.devnyacement.bg