Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

КОНСУЛТАНТСКА И ИНЖЕНЕРНА ГРУПА ООД

Широк кръг от услуги в областта на строителството.
Управление на проекта, инвеститорски контрол, строителен надзор, процедури по узаконяване, въвеждане в експлоатация, консултации, тръжни процедури.

Основни области на дейност:
Офис сгради;
Хотели и хотелски комплекси;
Обществени и жилищни сгради;
Търговски комплекси и хипермаркети;
Развлекателни съоръжения;
Производствени предприятия;
Бензиностанции и газостанции;
Екологични и инфраструктурни проекти;


Централен офис
кв. „Лозенец”, ул. „Вишнева” № 12, офис 1
1164 гр. София
тел.: + 359 2 969 12 50 / факс: + 359 2 969 12 89
е-mail: office@ceg-bg.com; www.ceg-bg.com

Офиси:
София, ул. „Тодор Бурмов” № 2а
тел.: + 359 2 954 95 02
Пловдив, ул. „Полк. Бонев” № 3
тел.: + 359 32 96 80 33
Благоевград, ул. „Полк. Димов” № 1
тел.: + 359 73 88 01 02
Бургас, ул. „Сердика” 2а, ет. 4
тел.: + 359 56 87 07 04