Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Металстрой АМС Ад
Продукти:
 • Строителство по система стоманени конструкции  ASTRON, вкл. нулев цикъл
 • Строителство с български метални конструкции, вкл. нулев цикъл
 • Доставка и монтаж на сандвич панели и окомплектовки, основно при реконструкции и ремонти и при използване на  местни  конструкции.
 • Монолитно строителство. Главно  в ефективната област на приложение - при изграждане на големи полуетажи, долепени офис части и др.

Услуги:

 • Управление на проекта.(Project Management) в т.ч.
  • консултантски услуги в областта на финансирането на проекта и проучването на петна за строеж;
  • инфраструктура, регулация и икономико-техническа целесъобразност на проекта;
  • координиниране и вземане на сертификати на проекти от всички държавни инстанции до получаване "Разрешение за строеж";
  • управление на проекти, в т.ч. подбор на подизпълнители  (главно за инсталациите Ел., ОиВ и ВиК );
  • организация на строителството
 • предаване на готови строежи с разрешение за ползване

„Металстрой АМС” ООД
София 1111
ул. Венера №8
тел.: 00359 2  873 27 27 / 873 43 27
факс.: 00359 2  971 32 32
 е-mail: metalstroy@mail.bg

Димо Демирев
Главен инженер   00359 887 497 706
Страхил Коцев
Търговски директор 00359 888 84 70 72