Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Висше строително училище “Любен Каравелов

гр. София 1373, ул. “Суходолска” № 175
Комуникационна информация телефон - 80 29 100
факс - 80 29 101
e-mail: vsu@vsu.bg
web-адрес: www.vsu.bg

Във ВСУ “Л. Каравелов” се извършва обучение на студенти в професионалното направление “Архитектура, строителство и геодезия” по следните специалности и степени:

Специалност “СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”: 
образователно-квалификационна степен “бакалавър” с професионална квалификация “строителен инженер”: 
образователно-квалификационна степен “магистър” след завършена степен “бакалавър” със специализация “Строителни конструкции”: 
образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”:

Специалност “АРХИТЕКТУРА” – образователно-квалификационна степен “магистър” с професионална квалификация “архитект”:

Специалност “СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” – образователно-квалификационна степен “бакалавър”, с професионална квалификация “инженер-архитект”:

Специалност “САНИРАНЕ И ДИЗАЙН НА СГРАДИ” - образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”:

Образователна и научна степен “ДОКТОР”