Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

ХимикоТехнологичен и Металургичен Университет

www.uctm.edu

Учебна дейност:
• Степен "Специалист"
• Степен "Бакалавър"
• Степен "Магистър"
• Степен "Доктор"
• Следдипломно, дистанционно и паралелно обучение

Основни звена:
• Факултет по химични технологии
• Факултет по системно и химично инженерство
• Факултет по металургия и материалознание
• Департамент по химични науки
• Департамент по физико-математични и технически науки
• Департамент по хуманитарни науки
• Технологичен колеж
• Деканат за чуждестранни студенти и чуждоезиково обучение
• Деканат за следдипломно, дистанционно и паралелно обучение

• Учебни центрове:
Център по екология
Център по френскоезиково обучение
Център по европейско качество
Университетски компютърен център
ЦНИЛ
Център за немскоезиково обучение

бул. "Св. Климент Охридски" № 8
1756 София
Обща канцелария: (+359 2) 81-63-120
Отдел "Учебно-методичен": (+359 2) 868-13-16, 81-63-109
Отдел "Международно сътрудничество и протокол": (+359 2) 862-91-79
Факс (+359 2) 868-54-88
Е-mail: rectorat@uctm.edu