Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

С уникална мисия в медицинското образование
www.mu-sofia.bgВ организационната структура на най-престижното у нас висше медицинско училище влизат:
• Четири факултета: Медицински, Стоматологичен, Фармацевтичен, Обществено здраве
• Три медицински колежа за специалисти с медицинско образование
• 14 университетски болници
• Централна медицинска библиотека
В университета
• Работят 1969 преподаватели и научни сътрудници
• Учат 4000 студенти, от които 800 чуждестранни, 121 докторанти, 2237 специализанти.
Активно международно сътрудничество:
• Двустранни споразумения с авторитетни световни университети
• Участие в международни изследователски програми
• Обмен на студенти и специализанти

Медицинският университет в София е най-старата институция за висше медицинско образование в България. Основан е с Декрет на Н.В. Цар Фердинанд през 1917 г. като Факултет по медицина към Софийския университет.

Днес Медицинският университет в София е национална учебна, научна и лечебна институция, която провежда образователна и здравна политика, отговаряща на световните стандарти и продължаваща традициите на българската медицинска школа.
Съвременната теоретична и практическа подготовка на обучаващите се студенти, специализанти и докторанти в областта на медико-биологичните науки, практическата медицина и медицинското изкуство се провежда при съчетаване на академичната самостоятелност с осъществяваната от държавата единна политика във висшето образование и здравеопазването.
В съответствие със Закона за висшето образование в МУ – София се обучават студенти за придобиване на следните образователно-квалификационни степени: „специалист с медицинско образование”, „бакалавър”, „магистър” и образователна и научна степен „доктор”.
В рамките на образователната програма на Европейския съюз СОКРАТ/ЕРАЗМУС МУ – София има подписани двустранни споразумения с университети във Франция, Белгия, Холандия, Германия, Гърция, Великобритания и Италия.

отдел “Студентско образование”, uchotd@rtb-mu.com, тел.: +359 2 851-08-76 
 отдел “Научно-организационен”, gbek@rtb-mu.com, +359 2 851-08-77
Отдел “Международна интеграция и университетска политика”
l_vang@rtb-mu.com, тел.: +359 2 851-08-92 , ruiz@rtb-mu.com, тел.: +359 2 58-12 , вътр. 518
Следдипломно образование - rumsdo@rtb-mu.com, тел.: +359 2 952-59-63