Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

ГЕОТОТАЛ ООД

ГЕОТОТАЛ ООД е частна фирма, регистрирана през 1990 г.
Предмет на дейност:

Проектиране в областта на:
Геодезията, кадастъра,
Изследване на деформации,
Екзекутивна документация ,
Подробни усройствени планове,
Прецизни геодезически и GPS мрежи и нивелация,
Регулации, Вертикално планиране, Tрасировъчни проекти,
Инвеститорски и независим надзор в проектирането и строителството,
Експертни оценки, Консултантска дейност, Софтуер, Компютърна обработка и др.


1421 София, ул. Равнец No 9
Тел.: (02) 964 1910
Факс: (02) 964 1911
E-mail: geototal@mail.orbitel.bg
www.geototal.com