Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Университет за национално и световно стопанство

www.unwe.acad.bg

УНСС е съвременно държавно висше училище, в което се провежда обучение в различни форми и равнища за придобиване на образователно-квалификационните степени "специалист", "бакалавър", "магистър" и на образователната и научна степен "доктор", в съответствие с традициите и ценностите на българското висше образование, световния опит и съвременните образователни тенденции на водещите университети.

В УНСС се извършва обучение по специалностите : Макроикономика, Финанси, Счетоводство, Финансов контрол, Икономика и организация на труда, Застраховане и социално дело, Маркетинг, Прогнозиране и планиране, Статистика и иконометрия, Икономика на индустрията, Аграрна икономика, Икономика на търговията, Икономика на кооперациите, Икономика на транспорта, Икономика на съобщенията, Икономика на социално-култерната сфера, Журналистика и масмедии, Икономика на отбраната и сигурността, Икономика на интелектуалната собственост, Международни икономически отношения, Международни отношения, Туризъм, Стопанска логистика, Социология, Стопанско управление, Бизнес информатика, Публична администрация, Право, Икономика със специализации: Икономическа социология, Икономическа психология и икономическа педагогика.

За справки и информация

тел. (02) 962 18 41 ; факс (02) 962 39 03
телефонна централа 8195
адрес: 1700 София, Студентски град "Хр. Ботев", УНСС