Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

СОФИЯ НОВ ДОМ

“СОФИЯ НОВ ДОМ” предлага на своите клиенти пълен пакет от услуги и консултации за всички видове недвижими имоти.

• Посредничество:
- при покупка и продажба на недвижим имот;
- при наемане или отдаване по наем на недвижим имот;

• Консултации:
- в Гражданското право;
- във Вещното право;
- в Търговското право;
- при сделки с жилищно кредитиране и други сделки с недвижими имоти;

• Оценки:
- лицензирани пазарни оценки на недвижими имоти;

• Изготвяне на:
- изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба;
- изготване на необходими документи за пред Нотариус;
- извършване на всички необходими устни и писмени проверки за вещни или
облигационни тежести; ипотеки; възбрани; вписани искови молби; собственици;
както и други задължения;
- всички адвокатски услуги за приключване на сделката;
- изготвяне на новия Нотариален акт;

гр. София, кв. Лозенец,
пл. Велчова завера №3, ет.2
Телефони: +359 888 970 970 , +3592 862 33 99, +3592 862 50 71
e-mail: www.s_nh@abv.bg
http://www.s-nh.com