Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Р.С. Инженеринг ЕООД

"Р.С. Инженеринг" ЕООД е специализирана строителна компания с натрупан богат опит в проектирането, организацията и строителството на сгради, както и в съгласуването и узаконяването им на територията на Република България. Фирмата е основана през 1994 г. От същата година е член на Българската Строителна Камара и получава лиценз за цялостна дейност в строителството.
Компанията предлага модерни решения за тези, които осъзнават стойността на партньор, който работи всеотдайно и творчески, за да постигне най-доброто по всеки конкретен проект. От самото начало екипът на компанията се отнася към своите клиенти като към уважавани приятели и бързо си създава репутация на лоялен партньор.
Тази позиция й позволява да предостави уникални възможности за клиентите и хората, които са избрали да работят в "Р.С. Инженеринг".
При съставяне на строителната си програма "Р.С. Инженеринг" ЕООД следва балансирана инвестиционна политика, съобразена с особеностите на пазара на недвижими имоти, за който е предназначена продукцията й. Дружеството има успешно изпълнени десетки договори за проектиране и строителство с преки възложители.
Тази линия в работата му продължава и сега, подсилена от препоръките на доволните от работата му възложители. През второто десетилетие на своето съществуване фирмата работи успешно и утвърждава замисъла на своята дейност.

"Р.С. Инженеринг" ЕООД предлага:
Проучване и проектиране на сгради, съобразено както с изискванията на възложителя/инвеститора, така и с реалните възможности на регулационния и застроителен план и законовите изисквания на съгласувателния и разрешителен режим, касаещ достигането на “Разрешение за строеж”.
Договаряне на строителството на базата на подробни количествени сметки. Поддържането на квалифицирана работна ръка и богата, системно актуализирана база данни за цените на строителните материали дава възможност за постигане на оптимални единични цени за всяка от договаряните видове работи. Договорите на "Р.С. Инженеринг" ЕООД гарантират изцяло интереса на възложителите по отношение на срок и качество на работа.
Строителство - "Р.С. Инженеринг" извършва организация и цялостно изпълнение на строителния проект. Изключително стриктно се спазват изискванията на проекта и системно се контролира качеството на извършеното. Модерната техника и професионалната организация дават възможност за изпълнение на целия спектър от строителни дейности, свързани с изграждането на обекта - нулев цикъл, груб строеж, покривно-изолационни и довършителни работи.

София 1618,
ул. "Иван Сусанин" 63
телефони за връзка:
(359 2) 854 83 15
(359 2) 854 83 16
(359 2) 854 83 17
e-mail: office@rseng-bg.com
http://www.rseng-bg.com