Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

ТК ХОЛД АД

ТК ХОЛД АД, гр. София е мажоритарен собственик в:

Модул АД - производител на редуктори и двигател-редуктори с общо и специално предназначение, електрически табла, вентили за високо налягане, различни видове съединители, фенери за улично осветление и др.
Беласица АД - производител на водомери за битови и промишлени нужди, стендове за водомери, газомери, електрически изпълнителни механизми, електромагнити постояннотокови, стартерни релета.
Агрокомб АД – производител на селскостопанска прикачна техника.

 

София 1000, пл. „Македония” №1
тел.: 02/ 4010 664
факс: 02/ 4010 662
e-mail: office@tkhold.com