Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ

Строителство, реконструкция и рехабилитация на инфраструктурни обекти:
- Пътно строителство и съоръжения;
- Ж.п. строителство, електрификация на ж.п.линии;
- Летища и летищни съоръжения;
- ВиК мрежи, деривации, корекции на реки;
- Инженерна инфраструктура;
- Депа за твърди отпадъци;
- Добив, преработка и продажба на скални материали

ДОВЕРИЕ, ЗАВОЮВАНО С КАЧЕСТВО

София 1619, България, ул.”Дамяница” № 3-5
Тел./Ph:+359 2 9151 610, Факс/Fax:+359 2 9151 755
e-mail:gbsis@glavbolgarstroy.com
www.glavbolgarstroy.com