Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО

Акционерно дружество със 100% частни капитали и повече от сто годишна история и традиции в ремонта и поддържането на железопътна инфраструктура, мостови и тунелни съоръжения, ремонт на товарни и специализирани вагони, ремант на тежка пътно-строителна и минна механизация и повдигателни съоръжения на фирмата “АТЛАС-Лайпциг”. В най-новата си история изпълнява гражданско строителство и задгранични договори по основния предмет на дейността си.
Първото железопътно строително предплриятие в Югоизточна Европа със сертифицирана система за управление на качеството по европейския стандарт БДС EN ISO 9001: 2001
Изпълнителен директор и представител на собствениците – Емил Манчев, прокурист – Вангел Биков

София – 1271, кв. Илиянци
ул. “Кирил Благоев” № 14
Тел: (+359 2) 926 99 10, (+359 2) 932-33-09
Факс: (+359 2) 838-04-54
е-mail:rvpsofia@mail.bg