Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)

www.vuzf.bg

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е първото в България частно специализирано висше училище в областта на застраховането и финансите.

Мисията на ВУЗФ е да осъществява подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и да развива икономическата наука в съответствие с потребностите на съвременната практика, като се равнява по критериите на най-добрите образци в образователното дело в страните от Европа и света чрез прилагане на съвременни методи за теоретична и практическа подготовка на студентите и за тяхната адаптация в практиката

Висшето училище по застраховане и финанси организира съвместно с Университета за национално и световно стопанство (УНСС) обучение на студенти в магистърска степен, в редовна и задочна форма на обучение по специалностите:
Застраховане и осигуряване
Финанси
Счетоводство и контрол
Срокът на обучение за завършилите бакалавърска степен по същите специалности е два семестъра. За завършилите други икономически специалности срокът на обучение е три семестъра, а за завършилите неикономически специалности – четири семестъра.

Aдминистрация: гр.София 1618, ж.к. Овча Купел
ул."Гусла" №1
тел.: +359 2 401 58 01
факс +359 2 401 58 21
е-mail:office@vuzf.bg