Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ (ИЧС) - СУ “Св . Климент Охридски”

www.deo.uni-sofia.bg

Департаментът е лицензиран изпитен център за територията на България по следните езици:
• Френски : TCF, CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES PEDAGOGIQUES към Министерството на образованието на Република Франция
• Гръцки : CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE (KEГ) към гръцкото Министерство на образованието
• Руски : STATE TESTING CENTRE FOR FOREIGNERS към руското Министерство на образованието
За горепосочените изпити предлагаме лицензирани подготвителни курсове, както и подготвителни курсове за TOEFL, SAT, FCE, CAE, CPE, D.E.L.E. INTERMEDIO, DaF, CELI.

ДЕО разполага с над 200 висококвалифицирани преподаватели. Развиват се и се осъвременяват доказани в практиката методи за преподаване на чужд език, съчетани с използване на необходимата материална база. Департаментът е оборудван с 11 езикови лаборатории, 3 компютърни мултимедийни лаборатории, лаборатории по химия, физика, биология, математика и информационни технологии, както и с библиотека.

Курсове и изпити за сертификати

Дистанционна обучаваща система за Стандартизиран тест по български език като чужд
Нива А2, B2 и C1
Български език за чужденци
Международна школа по български език и култура
Изпити и курсове за придобиване на сертификат за преводачи и за ниво на владеене на български език
Чужди езици
Лицензиран център за изпити за международно признати сертификати
Компютърни курсове
Доуниверситетско обучение


Департамент за езиково обучение
СУ “Св . Климент Охридски”
Ул. “Коста Лулчев” 27
София 1111
България
Тел + 359 2 8710 069
Факс + 359 2 8723 877
E-mail office@deo.uni-sofia.bg