Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

НЕМСКИ УЧИЛИЩА

www.kestnerschool.com

Обучението е по учебния план на общообразователните държавни училища в България. Децата в НУ "Ерих Кестнер" започват да изучават, под формата на игри, немския език още в детската градина.
Организацията на учебния процес позволява осъществяването на гъвкав дневен режим. Втори чужд език е английският.

Съвременни учебни програми, обучение в малки групи, зелени и бели училища, обмяна на опит със сродни училища в Европа и други.

НЕМСКИ УЧИЛИЩА "ЕРИХ КЕСТНЕР" включват:
Детска градина и предучилищна група
Основно училище
Гимназия
Сектор чужденци с матерен език немски

Тел.: +359 2 8244 859; +359 2 8267 280
Факс: +359 2 925 0838
Е-mail: kestnerschool_bg@yahoo.com
kestnerschool@econ.bg
София 1336, ж.к. Люлин VI