Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Модус Консулт

Модус Консулт разполага с юристи и специалисти в различни сфери на правото и бизнеса. Стратегическата насоченост на екипа е в областта на търговското и авторското право и правото на Европейския Съюз – области в които постоянно се стремим да поддържаме висока компетентност и да израстваме ежедневно. Тясната специализация на всеки от експертите, съчетана с екипното начало е нашата гаранция за качествено и бързо обслужване всички области на бизнеса и правото.

София 1164
бул. Хр. Смирненски 78
Тел.:(02) 963 47 37, 963 47 00, 963 47 70
GSM: 088 683 48 06
факс:(02) 963 48 78
e-mail: modus@netbg.com
http://www.modus-bg.com