Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

АФА ООД

АФА ООД е основана през месец май 1991 г. Тя е една от първите счетоводни, финансови и одиторски фирми в България. Съдружниците на фирмата притежават богат теоретичен и практически опит като одитори и консултанти в областта на корпоративните финанси, данъците, търговското и трудовото законодателство, международните счетоводни стандарти. Те са дипломирани експерт-счетоводители и членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Лицензирани са от Българската народна банка и Агенцията по застрахователен надзор да извършват одити на банкови и застрахователни институции.

С годините АФА се наложи като най-голямата местна одиторска и консултантска фирма в България.

гр. София 1504
ул. "Оборище" 38
Тел.: (+359 2) 943 37 00, (+359 2) 943 40 24
Факс:(+359 2) 943 37 07, (+359 2) 943 37 17
E-mail: Office@afa.bg
www.afa.bg