Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Надин

“Надин” води началото си от есента на 1991г. c предмет на дейност събиране, съхранение и търговия на скрап от цветни и черни метали и производителност от 20-25 т/мес скрап .

С годините фирмата се развива с ускорени темпове като непрекъснато увеличава производителността, качеството и обемите на дейности и с една стройна инвестиционна програма изгражда промишлени площадки с необходимото технологично оборудване.

Днес група “Надин” разполага с 6 собствени съвременни бази с обща площ приблизително ( 90 дка) изградени при спазване на всички изисквания по екология и хигиена.

Група “Надин” обединява няколко търговски фирми, които осъществяват различни дейности притежващи модерна и нова техника за транспорт, товаро-разтоварни работи, балиране, рязане, сортиране и транспортиране на метални отпадъци с капацитет 250-300 хил.т./г и 50 хил. т./г хартия.


1281 София р-н Нови Искър, ул. Победа №35
телефон: 02 936 10 53
факс: 02 991 49 08
e-mail: office@nadin-bg.com
www.nadin-bg.com