Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Екобулпак

Екобулпак е акционерно дружество, което не разпределя печалба, като акумулираните средства се инвестират в изграждането на устойчиви системи по разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки. За целта сме разработили 5-годишна програма, обезпечена със съответните финансови разчети.
Изграждането на устойчиви общински системи за разделно събиране на отпадъци, което дава възможност да бъдат събирани и оползотворени всички отпадъци от опаковки, пускани на територията на дадена община.
Предоставяне възможност на производителите и вносителите на опаковани стоки да се освободят от заплащането на продуктова такса чрез финансовото им участие в системата на Екобулпак за оползотворяване на отпадъци.
Гарантиране изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки и намаляване на отпадъците, които се депонират на общинските сметища.
Информиране и привличане на потребителите за прилагането на разделно събиране на отпадъците от опаковки, включително и образователни програми.гр. София 1303, ж.к. Зона Б-5, ул. “Партений Нишавски”,
Бизнес център “Блу Палас” /сградата на “Софийска вода”/
Тел: 812 8612 , 812 86 10
Факс: 02/821 93 67, 920 06 98.
e-mail: ecobulpack@ecobulpack.com
www.ecobulpack.com