Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

ЮСИС

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
- проучване, анализ и преценка на текущото състояние на физическата защитеност на съществуващи сгради и помещения;
- разбор и преценка на съществуващи вътрешнонормативни документи, касаещи сигурността и предложения за наложителни промени в тях;
- осигуряване на въоръжена охрана на сгради и помещения на клиенти в цялата страна, както и изготвяне на съответната нормативна техническа документация за всеки пункт поотделно, вкл. лицензиране на обекта пред органите на МВР;
- персонална охрана на физически лица, вкл. чужди граждани, пребиваващи на територията на Р. България;
- физическа охрана и техническа защита при провеждане на срещи, събрания, конгреси и др. масови мероприятия.

ИНКАСОВА ДЕЙНОСТ
АИС - "ЮСИС" - ООД
разполага с над тридесет бронирани автомобила, базирани по региони. Пренасяните пари и ценности са застраховани 100%.
- осигуряване на квалифицирана въоръжена охрана и транспорт с бронирани автомобили на пари и ценности, съобразно инструкциите на МВР и БНБ;
- съпровождане и охрана на скъпоструващи товари при транспортирането им на територията на цялата страна;
- охрана на транспорти с общоопасни товари.

ОБЩЕСТВЕН ТРЕЗОР
- шест вида касети
- срокове за наемане - 1 месец; 3 месец; 6 месеца; 1 година
/след изтичане срока на договора, същият може да бъде продължен/

ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ СЪС СОТ

КОНСУЛТАЦИИ за избор и организация на охранителна дейност

ДЕТЕКТИВСКИ ПРОУЧВАНИЯ И РАЗСЛЕДВАНИЯ

1303 СОФИЯ
ул. "Брегалница" № 43
тел.: 02/ 920 20 61, 920 02 11
факс: 02/ 920 30 81
e-mail: usis@usis-bg.com
www.usis-bg.com