Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

ЦЕРТУС

Физическа охрана:
Охрана на физически лица и тяхното имущество;
Охрана на имущество на юридически лица, сгради, помещения и стопански обекти;
Охрана на спортни, културни и други масови мероприятия.

Техническа охрана:
Охрана с технически системи за сигурност, в т.ч. разработва и внедрява технически системи за охрана на обекти в областа на енергетиката /Мини, ТЕЦ, електропреносна и контактна мрежа/.
Проектиране, изграждане, монтаж и сервизно гаранционно и извънгаранционно обслужване на съвременни комплексни технически охранителни системи.
Монтаж на сигнално-охранителна техника на сгради, като цяло или на отделни зони и помещения.
Проектиране и монтаж на оборудване за периметрова и периферна охрана на открити пространства около сгради и съоръжения
Проектиране, изграждане и монтаж на телевизионни системи за денонощно наблюдение на открити и закрити пространства чрез видеотехника.
Проектиране и изграждане на пожароизвестителни системи.
Проектиране и изграждане на многообразни системи за контрол на достъпа.
Нашата стратегия е да извършваме комплексно, качествено обслужване на корпоративни клиенти и компании на територията на цялата страна.

гр.София, 1750,
жк Младост-1, бул. „Йерусалим”, бл.24, офис № 1
тел.: +359 2 974-59-30, 974-59-31, 974-59-32
факс: +359 2 974-59-29
e-mail: kof@certusbg.com
www.certusbg.com