Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

клиника за лечение на зависимости - Клиника Канчелов

www.klinikakantchelov.net

Специализирана извънболнична клиника за лечение на зависимости, създадена в стремеж за
прилагане на авангардни терапевтични технологии и осъществяване на високоефективна
терапевтична работа със зависими пациенти и техните семейства.
Клиниката разполага с две клинични бази :

ВИП - КЛИНИКА Лозенец
Предлага строга конфиденциалност и индивидуализирани стратигии
за терапия при зависимост към хероин, кокаин и алкохол, както и
психотерапевтична работа при широк спектър психологични
проблеми.
КЛИНИКА ЗА МЕТАДОНОВО ЛЕЧЕНИЕ
Въвежда за първи път у нас подкрепено с метадон комплексено
лечение на опиатна зависимост. Това е методът, прилаган във
водещите лечебни центрове в света, и доказал най-висока
ефективност в лечението на хероинова зависимост.
Програмата за метадоново лечение е многофазова,
многокомпонентна и високоструктурирана. Работи в съответствие с
Националната програма за превенция, лечение и рехабилитация на
наркоманиите 2001-2005 г.

Телефон: 02/ 865 51 48, GSM: 0888 311 872
Е-мейл: klinika_kantchelov@abv.bg