Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”

Изпитва въоръжение, техника и имущества, текстил, кожи, обувки и изделия от каучук. Калибрира, проверява и ремонтира измервателна техника. Сертифицира отбранителни продукти. Сертифицира партиди продукти.


1592 София, бул."Проф.Цветан Лазаров", № 2
Телефон/факс: (+359 2) 92 21 803 / (+359 2) 971 25 99
e-mail: IKIVTI@md.government.bg
http://www.ikivti.eamci.bg