Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

ЧЕЗ Електро България АД

ЧЕЗ Електро България АД е основано на 29 август 2006 година., като 67% е собственост на CEZ GROUP, а останалите 33% на българската държава. Дружеството има двустепенна система на управление, която се състои от тричленен управителен съвет и петчленен надзорен съвет.

„ЧЕЗ Електро България” АД притежава Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия с №Л-135-11/ 29.11.2006 г. от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ със срок на действие до 13.08.2039 г.

Седалището на дружеството е гр. София 1000, район Средец, ул.„Г.С.Раковски” №140.

Дружеството извършва дейността си на територия от 39 311 кв. км., която обхваща както столицата - гр. София, така и големи административни центрове като Плевен, Враца, Благоевград, Перник, Кюстендил и др. На тази територия ЧЕЗ Електро България има близо 2 млн. потребители.


за кореспонденция:

За клиенти:
гр.София 1309, ул. "цар симеон" 330
zaklienta@cez.bg

ГОРЕЩИ ТЕЛЕФОНИ

02/ 8053 333 – 335 за София град
0700 10 200 за област София
0700 11 017 за област Перник
0700 10 117 за област Кюстендил
0700 10 010 за област Благоевград
0700 10 010 за област Плевен
0700 10 010 за област Ловеч
0700 10 010 за област Враца
0700 10 010 за област Монтана
0700 10 010 за област Видин

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:
гр.София 1000, ул.”ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ” 140, ЕТ. 2

www.cezelectro.bg