Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

БУЛ България ЕООД

www.bull.bg

Европейският лидер в Информационните технологии (ИТ) френската корпорация „БУЛ”, започва своята дейност на българския пазар през 2004г. Българският офис е позициониран локално следвайки стратегията на „БУЛ” за „глобално предложение”. Портфейлът от услуги предлагани от „БУЛ” включва цялостни ИТ решения, които варират от консултиране до интегриране на системи и управляеми услуги.

Първият проект от типа „интегриране на системи” в България, който „БУЛ” спечели и който е в процес на работа в момента, е проекта за Националната агенция по приходите (данъчните власти), на стойност 5.9 милиона евро. Целта на проекта е да подпомогне правителството в изграждането на една стабилна система за събиране на данъци в България чрез създаването на ефективна и ефикасна система, която да улесни развитието на частния сектор и която е в съответствие със стандартите и регламентите на ЕС във връзка с присъединяването.

Успехът на компанията, особено в Източна Европа, се гради около центрове за консултиране и обмяна на опит. Всеки един от тези центрове се фокусира върху едно решение. Такъв център в сферата на данъчната администрация, изграден в Полша, донася на компанията спечелването на ключовия проект за управление на тарифите в агенция „Митници”, възлизащ на 3.5 милиона евро. Като част от пред-присъединителния процес, Европейската комисия изисква от митническите администрации на държавите-кандидатки да са изградили напълно системата за управление на тарифата на Общността (TARIC) една година преди присъединяването.

По настоящем в България за „Бул” работят повече от 50 служители. Най-ценният ресурс на компанията осигурява на клиентите си технологична експертиза, опит в управлението на договори и партньорства, гарантиращи качество и успех.

БУЛ България
бул. “Вапцаров” 53,
сграда “Чалънджър”, ет. 3.
1407 София
Тел.: 02 933 1910/11
Факс: 02 933 19 90