Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

ХЕЛПИК

Фирма "ХЕЛПИК" ООД е основана през 1997 година с основен предмет на дейност проектиране, управление на проекти, консултации и пълен инженеринг в изграждането на енергийни обекти и гражданско строителство.
През годините на съществуването си фирмата се е специализирала в инженеринговата дейност в областта на енергетиката, водното стопанство и спомагателното оборудване към тях. Имаме натрупан опит в проектирането, управлението на проекти, изпълнението, пускането в експлоатация и обслужването на обекти от хидроенергетиката - основно на ВЕЦ и ПАВЕЦ.
Фирмата разполага с високо квалифицирани специалисти, с голям опит в консултантската, проектанската и изпълнителска работа, което ни прави професионално гъвкави с ниски производствени разходи. Сътрудничим си с водещи специалисти от Технически университет - София, УАСГ и Българската академия на науките.
Притежаваме съвременно, качествено и високо технологично хардуерно и софтуерно оборудване за изпълнение на проектни задачи.
Фирмата разполага със собствена инструментална екипировка и високо технологични машини за извършване на строително-монтажни и пусково-наладъчни работи на хидравлични и пневматични съоръжения, електрическа част, автоматика и микропроцесорни системи за управление.
За изпълнението на задачите "ХЕЛПИК" ООД има изградени трайни контакти и работи в тясно сътрудничество с фирми - световни лидери в своя предмет на дейност като: SIEMENS, ABB - ALSTOM, END Armaturen & Automation GmbH&Co.KG, BUHLER GmbH, DEHN-SOHNE GmbH, CKD, CARPI, HYDROPOL, Flowtite, Hobas и др.София 1612, бул. "Цар Борис III" 126 ет. 5
Телефон:(02) 955 59 99
Телефон: (02) 955 57 83
Факс: (02) 955 54 80
e-mail:office@helpik.bg
www.helpik.bg