Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Парсънс И енд Си България

Парсънс И енд Си България, създадена и регистрирана през 2003г., е част от компанията WorleyParsons Group, предоставяща услуги при проектиране, закупуване, изграждане и управление в конвенционални и ядрени централи, както и проекти, свързани с технологични процеси и инфраструктура.
Компанията има сертифицирана Система за управление на качеството ISO 9001:2000 осигурена с богата библиотека от процедури, а за ядрени проекти – съответстваща на стандарта по безопасност 50-C-SG-Q на МААЕ.
Парсънс И енд Си България притежава опит и ноу-хау в технологиите за всички типове ядрени реактори, както и за конвенционални електроцентрали. Основните проекти на компанията в областта на електропроизводството са:
• Програма за модернизация на 5, 6 блок на АЕЦ „Козлодуй”
• Технически съветник на Евратом за АЕЦ „Козлодуй”
• Архитект инженер на АЕЦ „Белене”
• Рехабилитация на ТЕЦ „Марица Изток 2”
• Когенерация за Топлофикация Белград
Насърчавайки висококвалифицирания персонал и набирайки талантливи специалисти, Парсънс И енд Си България създава център за усъвършенстване, който да обслужва клиентите в региона, вкл. в планирането и разработването на графици, осигуряване на качеството, лицензиране и разрешения, сключване на договори, контрол на разходите и бюджета.
Пълната подкрепа от Worley Parsons Group, както и готовността да споделя с Клиентите своя богат международен опит, са основна отличителна черта на Parsons E&C Bulgaria, гарантираща проактивен подход за разбиране и удовлетворяване на желанията и очакванията на Клиента.
Спектърът от висококвалифицирани конкурентни услуги включва още:
• Програми за обучение на Клиента
• Усъвършенстване и подготовка на персонала за конкретни проекти
• Трансфер на технологии и ноу-хау
• Стратегии за партньорство и съвместни дружества с местни партньори
Стабилното развитие на компанията е основа за плановете на WorleyParsons за по-нататъшно разрастване на дейността в Централна и Източна Европа.

бул. „Тодор Александров” 85/87
1303 София, България
тел.: +359 (0) 2 812 10 30/40/41
факс: +359 (0) 2 812 10 40

www.worleyparsons-bg.com