Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Трансат АД

www.transat.bg

„Трансат” АД е VSAT оператор, лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията, който разполага със собствена управляваща HUB станция на територията на страната.

“Трансат” АД изгражда корпоративни VSAT сателитни мрежи на фирми от финансовия и банковия сектор, търговски вериги с национално покритие, компании, предлагащи услуги в страната и/или чужбина, както и за нуждите на държавната администрация.

“Трансат” АД осигурява комуникационна среда за информационни приложения и предлага свързаност с гарантирана надеждност и скорост. Спътниковата VSAT технология позволява да се изградят комуникационни мрежи за двупосочен пренос на данни, гласови услуги, Интернет свързаност, отдалечен CCTV мониторинг на обекти, видеоконференции, разпространение на цифрови TV програми и други мултимедийни приложения до обекти и в най-труднодостъпните райони.

София, Aвтомагистрала "Тракия", 1-ви км

Адрес за кореспонденция:
София 1113, ПК 145

Тел.: +359 (2) 976 3303
Факс: +359 (2) 976 3333
E-mail: office@transat.bg