Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Мармет ООД

www.marmet.bg

Дружеството развива своята дейност в проучване, проектиране и комплексно изграждане на селищни и междуселищни телефонни мрежи, оптични кабелни линии, мобилни мрежи, автоматични телефонни централи, мултиплексни системи, силнотокови и слаботокови инсталации, заземителни инсталации, контактни мрежи и др.

Мармет ООД е с изпълнени повече от 250 обекта на територията на цяла България, а през 2001 – 2002г. фирмата участва и като подизпълнител в международна програма за трансгранично сътрудничество по линия на ФАР.

СОФИЯ 1712
жк. МЛАДОСТ-3, бл.327, вх.4, ап.101
тел./факс: 359 2/ 881 54 30
тел./факс: 359 2/ 881 54 29
GSM центр.: 359 887/ 91 99 49
office_sofia@marmet.bg