Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

HP БЪЛГАРИЯ

Hewlett-Packard Bulgaria Ltd е дъщерна фирма на Hewlett-Packard - извършва търговска, консултантска и маркетингова дейност. Екипът на фирмата включва висококвалифицирани специалисти, подготвени в международните центрове за обучение, които прилагат световните стандарти и опит на Hewlett-Packard в България.
• Доставка, реализация и координация на цялостни проекти и решения, системна интеграция, високоспециализирани консултантски услуги, обучение при изграждане на информационните системи за телекомуникациите, транспорта, банковото дело, държавните институции и промишлеността;
• Координация и мениджмънт на сервизната мрежа и дейност на НР в страната. Предоставяне на комплексни сервизни услуги на настоящи и бъдещи свои клиенти;
• Поддържане на редовна и добра информираност на пазара за продуктите и услугите на Hewlett-Packard, усъвършенстване и развитие на приложението на програмите за обучение и консултации на НР в България;
• Прилагане на програмите за финансиране на проекти в областта на информационните технологии.
Референции:
• Изграждане на информационната система на МВР за изработка на новите български идентификационни документи;
• Реализиране на проекти за Globul;
• Изграждане на информационната инфраструктура и Интернет център на БТК;
• Изграждане на информационни подсистеми в държавната администрация, МО, Банксервиз, БТА и др.

София 1407, бул. Вапцаров 55, EXPO 2000
02/ 969 87
02/ 969 89 88
http://www.hp.com/bg
Технически център:
Бизнес Парк София, бл. 2
Тел.: 02/ 976 95 62
Тел./Факс: 02/ 976 95 99
Саша Безуханова - генерален директор